Dětská autosedačka v taxi a při smluvní přepravě osob

child in car seat

Přeprava osob a taxislužba vždy s dětskou autosedačkou

Na internetu se v mnoha diskusích a článcích objevují informace o tom, zda je v taxi, případně v jiné formě přepravy osob jako je přeprava osob na předchozí písemnou smlouvu, nutné použít dětskou sedačku či nikoliv. V tomto článku bych rád vše uvedl na pravou míru. Musím ale upozornit na to, že se budu odkazovat na Zákon č. 361/2000 Sb. a Zákon 111/1994 Sb. a nemám právní vzdělání a můj komentář k zákonu vychází především z logiky věci nikoliv z právního hlediska. Zákon č. 361/2000 Sb. v paragrafu § 6 odstavci (4) uvádí toto: „Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.“ Tento odstavec (4) se tedy odvolává na odstavec (1) písmeno c) kde se uvádí: „přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

  1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
  2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

Ve zkratce tedy odstavec (4) ruší povinnost přepravovat děti v dětské autosedačce v obci. Je třeba si tedy uvědomit, že se jedná pouze o výjimku pro vozy taxi a omezuje se pouze na jízdy v obci. Pokud tedy poletíte na dovolenou a objednáte si vůz taxi z místa nástupu v Praze na letiště, jedná se o jízdu v obci, jelikož i Letiště Václava Havla leží na území obce, a nemusíte mít v tomto případě dítě posazené v dětské autosedačce. Pokud ale pojedete na letiště např. z Rudné u Prahy, jedná se již o jízdu z místa nástupu mimo obec resp. budete přejíždět z jedné obce do druhé a v takovém případě se již autosedačka dle tohoto zákona použít musí.

Je dále třeba si uvést co je a co není taxi resp. taxislužba. Zákon 111/1994 Sb. v § 2 odstavci (9) uvádí: „Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou.“ A je třeba vzít dále v úvahu znění § 21, který definuje podmínky provozování taxislužby. V této pasáži už nebudu citovat všechny paragrafy, ale uvedu pouze následující. Odstavec (3) v tomto paragrafu uvádí výčet věcí, které jsou pro provozování taxislužby povinné např. povinnost mít u sebe výpis z evidence vozidel taxislužby, mít vozidlo taxislužby viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední straně a jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby atd. Zároveň ale připouští dle odstavce (4) možnost provozovat taxislužbu na základě předchozí písemné smlouvy. Kompletní znění zákona je zde.

Závěrem lze tedy uvést, že při přepravě osob v obci službou taxi se svítilnou i službou přepravy osob na předchozí písemnou smlouvu, není nutné užití dětské autosedačky pro děti jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm. A to dle platného zákona.

Ale lidi boha jeho to na úplný závěr! Vozte naši budoucnost bezpečně a používejte dětské autosedačky vždy a všude nehledě na to, co ty naše „skvělé“ zákony říkají. Co víc dodat? Hledejte řidiče a služby, které dětské autosedačky mají a ochotně Vám je poskytnou!